nasza historiA

O fundacji

O nas

Fundacja powstała z inicjatywy trzech aktywnych społecznie kobiety, które dotychczas zdobywały doświadczenie związane z opieką nad dziećmi, animacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Postanowiły one założyć organizację pozarządową, która będzie działać w tym obszarze. Dodatkowo w lipcu 2018 r. podjęły decyzję, że przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne, aby wzmocnić działania ukierunkowane na działalność społeczną, zwłaszcza w ich środowisku lokalnym.

pexels-photo-296301

Zaopiekujemy się Twoją pociechą

Poznaj nas lepiej|!